امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

حق نماز را مؤمنين شناخته اند که نه زينت های دنيا، نه نور چشمي هااز فرزند و

نه مال ، آنان را از عبادت پروردگارشان باز نمي دارد، زيرا که خداوندسبحان

مي گويد: "مردانی هستند که تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و

برپاداشتن نماز و پرداخت زکات باز نمي دارد".

و قد عرف حقها (الصلوة (رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ،

و لا قرة عين من ولد و لا مال ،يقول الله سبحانه : "رجال لا تلهيهم تجارة و

لا بيع عن ذکر الله و اقام الصلاة وايتاء الزکوة "

 ( نهج البلاغه ، خطبه 199 )

دوشنبه 18/4/1386 - 15:50
پسندیدم 0
UserName