رو به غروب....
توسط : ali_ 110
 

دشت مي گيرد آرام، قصه رنگي روز، مي رود رو به تمام، غم بياميخته با رنگ غروب، مي ترواد ز لبم قصه سرد، دلم افسرده در اين تنگ غروب.

دوشنبه 18/4/1386 - 13:39
پسندیدم 0
UserName