اگر آن مشرک بت پرست که در درون آدمی هست ایمان نیاورد. چه سود که بر زبان لا اله الا الله براند!!!!
توسط : doki_inkalej
 

جاهلیت ریشه در درون دارد و اگر آن مشرک بت پرست که در درون آدمی هست، ایمان نیاورد، چه سود که بر زبان  لا اله الا الله براند؟؟؟....

آنگاه جانب عدل و باطن قبله را رها میکند و خانه کعبه را عوض از صنعی سنگی میگیرد که روزی پنج بار در برابرش خم و راست شود و سالی چند روز گرداگردش طواف کند.

واقعا چه سود؟؟؟؟

دوشنبه 18/4/1386 - 13:25
پسندیدم 0
UserName