يك دقيقه وقت داريد.
توسط : Saratan X

قبول کنيد بيشتر ما مردم دقيقه نود هستيم ، کارها را واگذار مي کنيم به آخرين لحظات و بعد هم خوب معلوم است که در زمان کم نتيجه کارمان چه خواهد بود؟ از درس خواندمان در زمان مدرسه ودانشگاه !گرفته تا کارها و پروژه هاي اداري و تا ... مصاحبه !

مازيار ناظمي در وبلاگ‌اش به نشاني http://maziaran.blogfa.com نوشته است: بله در مصاحبه ، به عنوان يک تجربه شخصي ، در طول سالهائي که به عنوان مجري ميزگردهاي راديويي يا تلويزيوني حضور داشتم ، معمولا ميهمانان عزيز ما بعد از کلي حاشيه رفتن و اضافه گوئي ! وقتي به آنها اعلام مي‌کنم شما يک دقيقه وقت داريد تازه شروع مي‌کنند به بيان حرف‌هاي اصلي و خبري که من و مخاطب محترم يک ساعت است! منتظر آن هستيم ، وجالبه که بيشتر خبرها ومطالبي که بعدا استفاده مي‌کنيم از همين يک دقيقه پاياني استفاده مي‌شود.

من اسم اين لحظات ارزشمند مصاحبه را زمان طلائي مي گذارم اين نام از رشته‌هاي رزمي که در آنها دقايق اضافه مسابقه را زمان طلائي مي‌گويند و مبارز با اولين ضربه امتياز آور برنده مي‌شود، انتخاب كردم.

توسط:Saratan X

دوشنبه 18/4/1386 - 12:51
پسندیدم 0
UserName