و چون فرمان خدا فرا رسد...
   

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

 

ای رسول (چندی بر آزار کافران امت) صبر کن که البته وعده ی خدا حق است، که آن ها را در حیات تو و مقابل چشم تو به بعضی از وعده های خود (به شمشیر تو) عقوبت می کنیم یا چنانچه تو را (پيش از آن) از دنيا ببريم، باز رجوع آن ها بسوی ماست به کیفر اعمالشان می رسانیم.

 

و ما رسولان بسیاری پیش از تو فرستادیم که احوال بعضی را بر تو حکایت کردیم و برخی را نکردیم، و هیچ رسولی جز به امر خدا نشاید معجزه و آیتی برای امت بیاورد؛ و چون فرمان خدا (بر پیروزی حق و محو باطل) فرا رسد، آن روز بر همه به حق حکم کنند و کافران مبطل زیانکار شوند.

 

سوره ی مومن، آیات 77 و 78

 

 

 

 

 

دوشنبه 18/4/1386 - 10:11
پسندیدم 0
UserName