تنهائی . . .
توسط : عافی

تنهائیم را با تو قسمت می کنم

سهم کمی نیست ،

گسترده تر از عالم تنهائی من عالمی نیست . .

دوشنبه 18/4/1386 - 9:25
پسندیدم 0
UserName