پر فروش ترين فيلمهاى تاريخ سينما....
توسط : Saratan X

پر فروش ترين هاي تاريخ سينما

 

1- تايتانيک(1997)  000/300/835/1دلار

 

2-هري پاتر و سنگ جادو(2001)   000/600/968 دلار

 

3- تهديد شبح(1999)   000/300/922 دلار

 

4- پارک ژوراسيک(1992)   000/700/919 دلار

 

5- ارباب حلقه ها: دو برج(2002)   000/600/918 دلار

 

6- هري پاتر و حفره اسرار(2002)  000/300/866 دلار

 

7- ارباب حلقه ها: ياران حلقه(2001)    000/200/860 دلار

 

8- روز استقلال(1996)   000/200/811 دلار

 

9- مرد عنکبوتي(2002)  000/700/806 دلار

 

10- جنگ هاي ستاره اي(1977)   000/900/797 دلار

 

11- شير شاه(1994)   000/400/783 دلار

 

12- اي تي(1982)   000/700/756 دلار

 

13- ماتريکس ريلود(2003)  000/200/734 دلار

 

14- فارست گامپ(1994)   000/400/679 دلار

 

15- حس ششم(1999)   000/500/661 دلار

 

16- جنگ هاي ستاره اي:حمله کلوني ها(2002)   000/200/648 دلار

 

17- پارک ژوراسيک: دنياي گمشده(1997)  000/300/614 دلار

 

18- مردان سياهپوش(1997)   000/200/587 دلار

 

19- جنگ هاي ستاره اي: بازگشت جدي(1983)  000/700/572 دلار

 

20- دزدان دريايي کارائيب: نفرين مرواريد سياه(2003) 000/900/562 دلا
دوشنبه 18/4/1386 - 9:7
پسندیدم 0
UserName