در این لحظات خود را بشناسید !
توسط : حامد...
 

با نگاه كردن به رفتارتان ، بخصوص هنگامي كه تحت فشارهستيد ، هميشه مي توانيد ارزش هاي واقعي خود را بشناسيد.

دوشنبه 18/4/1386 - 8:9
پسندیدم 0
UserName