پروتکل شماره 9 رهبران يهود براي تسخير جهان
توسط : حامد...
 

پروتکل شماره 9 رهبران يهود براي تسخير جهان

 

 

 توجه به خصوصيات و خلق و خوى مردمى كه شما در ممالكشان زندگى و فعاليت مى‏كنيد، اهميت بسيار به سزايى در اجراء و پياده كردن برنامه‏هايمان دارد. تا زمانى كه افراد جوامع مختلف مطابق الگو و انگاره ‏هاى تربيتى ما دوباره تربيت نشوند، نمى‏توانيم برنامه ‏هايمان را در اينگونه جوامع مطابق با روشى كلى و يكسان پياده كنيم. اما اگر برنامه ‏ها را محتاطانه و توأم با آموزش آغاز كنيم، مى‏توانيم در كمتر از يك دهه منش و خلق و خوى سرسخت ‏ترين افراد را تغيير داده و آنها را مانند افرادى كه از پيش مطيع ساخته ‏ايم، به زير سلطه خويش درآوريم.

 

- كلماتى چون آزادى، برابرى و برادرى در واقع اسمهاى مستعارى هستند كه فراماسونرهاى ما آنها را بكار مى‏برند. هنگامى كه حكومت شاهنشاهى ما آغاز گشت اين كلمات را از صورت استعارى بودن بيرون آورده و به صورت عباراتى ايده‏ آلى چون حق آزادى، وظيفه برابرى و آرمان برادرى درمى‏آوريم. بدين ‏معنى ما غلطترين كار را انجام مى‏دهيم و به اصطلاح « با شاخ گاو درمى‏افتيم».

 

هرگونه قانونى را عملا\" از بين مى‏بريم و تنها آنهايى را كه خوب باشند، حفظ مى‏كنيم. امروزه اگر دولتى عليه ما اعتراض كند بنا به تشخيص ما شايد هم بعيد نباشد حتى اگر مبارزه عليه سامى‏گرايى را شروع كند، اين مبارزه لازم و ضرورى به نظر مى‏رسد. زيرا نسل آينده ما را آماده كارزار مى‏كند. از آنجا كه در اين مورد به تفصيل بحث كرده‏ايم، ضرورتى ندارد در اينجا مطالب راتكرار كنيم.

 

دولت قدرتمند يهود

 

- هيچگونه محدوديتى براى حوزه فعاليتهاى ما وجود ندارد. دولت توانمند ما كه در شرايطى فوق ‏العاده قانونى به بقا خويش ادامه مى‏دهد. با واژه ديكتاتورى كه مفهوم زور وقدرت از آن مستفاد مى‏شود، توصيف مى‏گردد. من اكنون در مقامى هستم كه با كمال اطمينان و آگاهى به شما بگويم كه قانونگذاران در موقع مناسب به داورى مى‏نشينند و سپس درمورد ما حكم مى‏كنند. به زودى كشتار وحشيانه خود را آغاز مى‏كنيم و بر مركب پيروزى سوار مى‏شويم. ما صرفاً براساس زور به فرمانروايى خويش ادامه مى‏دهيم زيرا همچون يگانه حزب حاكم، تمام نيروها مغلوب و مطيع ما مى‏شوند. حربه‏هاى نامحدود ما عبارتند از حريصانه سوزاندن آدميان، بى‏رحمانه انتقام گرفتن و سرسختانه كينه ‏توزى كردن.

 

- بنابه تحريك ما، ترور و وحشت همه جا را فرا مى‏گيرد، افراد با آرمانها و عقايد مختلف مانند سلطنت ‏طلب، عوام فريب، سوسياليست و آرمان‏گرا ( ايده ‏آليست) به خدمت ما درخواهند آمد و بنا به اغواى ما مى‏كوشند تا هر نوع نظم و آرامشى را برهم زنند و همه جا را به آشوب بكشانند. وجود چنين طغيانهايى دولتها را دچار دگرگونى مى‏كند و مردم حاضرمى‏شوند براى برقرارى صلح و آرامش همه چيز را فدا كنند. تا زمانى كه به قدرت جهانى ما اعتراف نكنند و تا زمانى كه تسليم ما نشوند، صلح را به سرزمينشان باز نخواهيم گرداند.

 

- در چنين شرايطى مردم فرياد مى‏زنند تا دول جهان بر سر استقرار سوسياليزم به توافق برسند. اما تجزيه احزاب و نفاق ميان آنها باعث مى‏شود كه مردم به ما بپيوندند. جدال بر سر قدرت، ميان مردم آغاز مى‏گردد و پول در اين ميان نقش مهمى رابازى مى‏كند. بديهى است كه همه پولها نزد ما ذخيره شده و پيروزى از آن ما خواهد بود.

 

- ما ازقبل به اتحاد ميان رهبران و توده ‏هاى ناآگاهِ مردمِ جوامعِ غيريهودى پى برده ‏ايم و اقدامات لازم در اين زمينه معمول داشته ‏ايم. بدين معنى ميان رهبران و توده ‏هاى مردم از طريق ايجاد ترس و وحشت، سدى ايجاد كرده ‏ايم و وضعى پيش آورده ‏ايم كه توده مردم در آينده پشتيبان ما باشد. به زودى زمام رهبرى توده ‏ها را بدست مى‏گيريم و آنها را در جهت مسيرى كه به هدفهايمان ختم مى‏شود، هدايت مى‏كنيم.

 

- براى آنكه از رهبرى توده ناآگاه مردم غيريهودى به كلى غافل نشويم هر چند گاه يكبار در مراسم آنها شركت مى‏كنيم و اگر نتوانيم اين كار را شخصاً انجام دهيم، تصدى اين امور را به كسانى كه فوق ‏العاده مورد اعتماد ما باشند، محول مى‏كنيم. پس از آنكه توده مردم به رهبرى ما اعتراف كردند، آنگاه به طور خصوصى درباره مسايل سياسى با آنها وارد مذاكره مى‏شويم و به آنان آموزش سياسى مى‏دهيم تا آنها را به سوى هدفهاى دلخواه‏مان سوق دهيم.

 

- كسى نمى‏رود تحقيق بكند كه در مدرسه فلان روستا چه مطالبى تدريس مى‏شود، ولى به محض آنكه مردم ما از زبان يكى از مأموران سياسى دولت يا رهبر مملكت مطلبى را شنيدند، نه تنها آن را درسراسر كشور خويش بلكه آن را به تمام مردم جهان مى‏رسانند.

 

- براى جلوگيرى از نابودى بى‏موقع موسسات و سازمانهاى غيريهودى، اهرمها و فنرهايى كه گردش كار اين سازمانها را تنظيم مى‏كنند، تعبيه كرده‏ايم و با دقت و ظرافت هر چه تمام آنها را كار گذاشته ‏ايم. « سياست آزادى عمل» كه نظم و هماهنگى را ازسازمانها و موسسات مى‏گيرد، درموقع لزوم به جاى اهرمهاى تنظيم كننده، پياده مى‏كنيم. به بيان ديگر، به درون سيستم مديريت، قانونگذارى، انتخابات، و نيز مطبوعات و آزادى‏هاى شخصى و از همه مهمتر سيستم تعليم و تربيت اين جوامع دست برده ‏ايم و « فلسفه آزادى» را رواج داده ‏ايم.

 

جوانان مسيحى را به فساد مى‏كشانيم

 

- ما جوانان مسيحى را در دريايى از افكارشاعرانه غرق مى‏كنيم و آنها را براساس تئورى‏ها و اصولى كه آنها را غلط مى‏پنداريم، تربيت مى‏كنيم تا بتوانيم آنان را به فساد بكشانيم.

 

- بدون آنكه قوانين را از اساس عوض كنيم، آنها را به تعبير و تفسيرهاى متناقض تبديل مى‏كنيم تا آنچه از اين تعبير و تفسيرها حاصل مى‏شود، به صورت نتايج چشمگيرى جلوه كند. البته چنين نتايج چشم‏گيرى باعث مى‏شوند، كه چهره واقعى قوانين، در پس اين تعبير و تفسيرها مخفى بماند و كارگزاران دولتى نتوانند اصل قوانين را كه در شبكه درهم و برهمى از سيستم قانونگذارى محصور گشته ‏اند، از تعابير و تفاسير تفكيك كنند.

 

- اعمال روش بالا را ما « تئورى تفويض اختيار» مى‏ناميم.

 

- ممكن است بگوييد كه اگر غيريهوديان از نقشه و طرح ما آگاه شوند، عليه ما مسلح مى‏گردند و ستيزى بزرگ عليه‏مان آغاز خواهند كرد. ولى ا قبل از وقوع چنين حادثه‏اى چاره‏ انديشى خواهيم كرد و مانورى خواهيم داد كه پشت هر انسان پرجرأتى را بلرزاند و آن چاره اين است كه در زيرزمين شهرهاى بزرگ و پايتخت كشورهاى اروپايى دالانهاى عظيمى حفر مى‏كنيم تا موقع احساس خطر شهرها را منفجر سازيم.

 

دوشنبه 18/4/1386 - 8:0
پسندیدم 0
UserName