حقايق هميشه شيرين نيستند
توسط : حامد...
 

حقايق هميشه شيرين نيستند بلكه بسياری از مواقع تلخ نيز می‌باشند

دوشنبه 18/4/1386 - 7:56
پسندیدم 0
UserName