يك راه ساده براي رهايي از احساسات خشم آلود
توسط : حامد...
 

 

يك راه ساده براي رهايي از احساسات خشم آلود

 

 

 

اين شيوه براي رهايي از احساسات خشم آلود نسبت به ديگران فوق العاده مفيد است. به كسي بينديشيد كه واقعاً شما را آزرده مي كند و باعث عصبانيت تان مي شود. اكنون چشمهايتان را ببنديد و تلاش كنيد اين شخص را همانند يك نوزاد تصور كنيد. چهره هاي بسيار كوچك و چشم هاي كوچك بي گناه نوزادان را ببينيد. توجه كنيد كه نوزادان نمي توانند كمك كنند اما اشتباه مي كنند و هر يك از ما، زماني نوزادي كوچك بوديم. حالا ساعت را يك صد سال به جلو ببريد. همان شخص را ببينيد كه آدمي بسيار پير و در حال مرگ است. به چشمهاي خسته و لبخند ملايم او نگاه كنيد كه حكايت از اندكي خردمندي و پذيرش اشتباهات انجام شده دارد. دريابيد كه هر يك از ما با گذشت چند دهه، زنده يا مرده، صد ساله خواهيم شد.

 

شما مي توانيد با اين فن بازي كنيد و به راه هاي گوناگون آن را تغيير بدهيد. اين فن تقريباً هميشه براي استفاده كننده قدري ارتباط و همدردي مورد نياز را فراهم مي آورد. اگر هدف ما اين است كه شخصي آرامتر و با محبت شويم، قطعاً خواهان آن نيستيم كه منفي نگري را نسبت به ديگران در سر بپرورانيم.

 

دوشنبه 18/4/1386 - 7:54
پسندیدم 0
UserName