امام جعفر صادق (ع) :
توسط : حامد...
 

امام جعفر صادق (ع) :

 چون خدا خير بنده اي خواهد ، او را در دين دانشمند كند .

اذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 39

دوشنبه 18/4/1386 - 7:54
پسندیدم 0
UserName