تنها معياري كه نشان مي دهد
توسط : حامد...
 

 

تنها معياري كه نشان مي دهد تا چه حد چيزي را باور داريد اين است كه تا چه اندازه با ثبات قدم به آن مي پردازيد.

دوشنبه 18/4/1386 - 7:53
پسندیدم 0
UserName