دانش بدون عمل
توسط : حامد...
 

دانش بدون عمل ، سختي و عذاب است .

دوشنبه 18/4/1386 - 7:51
پسندیدم 0
UserName