مژه بر هم نزنم تا زدستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

گفته بودی که چرا محو تماشای منی؟آنچنان مات که یکدم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم تا زدستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

يکشنبه 17/4/1386 - 22:10
پسندیدم 0
UserName