انتظار جبران نداشته باشيد.
توسط : حامد...
 

برای دوستیابی و نفوذ بر ديگران ، اگر براي کسي کاري انجام مي دهيد، انتظار جبران نداشته باشيد.

يکشنبه 17/4/1386 - 18:7
پسندیدم 0
UserName