امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

جميل بن صالح از امام صادق (ع ) سؤال کرد: کدام يک از اين دو

افضل است : انسان در اول وقت نمازش را بخواند يا مقداری نماز را تأخير

بيندازد تا بااهل مسجد به جماعت نماز بخواند، زمانی که مسجد امام جماعت

دارد؟ حضرت فرمود:نماز را به تأخيربينداز، با اهل مسجد نماز بخوان ، زماني

که مسجد امام جماعت دارد.

عن جميل بن صالح انه سال ابا عبدالله - عليه السلام - ايهما افضل ؟ يصلي

الرجل لنفسه فی اول الوقت اويؤخرها قليلا و يصلی باهل مسجده اذا کان

امامهم ؟ قال : يؤخر و يصلی باهل مسجده اذاکان الامام

 ( وسائل الشيعه ، ج 5، ص 388 )

يکشنبه 17/4/1386 - 18:3
پسندیدم 0
UserName