رابطه پشتكار با شخصيت انسان
توسط : حامد...
 

رابطه پشتكار با شخصيت انسان مثل رابطه كربن با فولاد است.

يکشنبه 17/4/1386 - 18:1
پسندیدم 0
UserName