سخت افزار مورد نیاز برای استفاده از ISDN

سخت افزار مورد نیاز برای استفاده از ISDN


خط ISDN مانند خطوط آنالوگ از دو رشته سیم تشکیل شده است که بطور مستقیم نمی توان دستگاه آنالوگ مثل تلفن های معمولی را به آن متصل کرد.بدین منظور از سخت افزاری استفاده می شود که پورت های دیجیتال و آنالوگ مورد نیاز شما را تامین میکند.

يکشنبه 17/4/1386 - 17:34
پسندیدم 0
UserName