دست ها بر سه نوع اند...
توسط : senator1990

دست ها بر سه نوع اند:

دست خداوند که بالا ترین دست است.

دست دهنده که زیر دست خداست.

دست گیرنده که از همه پایین تر است.

پس بخشش کن و مشت بسته مباش.

 نظریادت نره...

 

                                           

 

يکشنبه 17/4/1386 - 15:59
پسندیدم 0
UserName