امام علی (ع) فرمودند:
توسط : ZohooreYar
  

قال علی علیه السلام:

این دل هاهمانند تن ها خسته می شوند، برای نشاط آن به سخنان تازه ی حکیمانه روی بیاورید.

يکشنبه 17/4/1386 - 15:23
پسندیدم 0
UserName