زنان نسبت به مردان...
توسط : AB2007

                   زنان از مردان با هوش ترند

با توجّه به اينکه حافظه ي افراد وميزان بهره ي هوشي آنان در سطوح متفاوتي قرار دارد؛زنان در به ياد آوردن جزئيات وقايع بهتر عمل مي کنند.به گفته ي محقّقان در هر انساني با بالا رفتن سن،مشکل فراموشي تا حدي بروز کند؛امّا بررسي هاي اخير نشان مي دهد که اين مورد در مردان بيشتر از زنان صورت مي گيرد.به عبارت ديگر زنان وقايع را کامل ودقيقتر به ياد مي آورند.بنا بر اين گزارش علّت اين امر تفاوت هاي وراثتي در زنان ومردان است؛زيرا مردان بيشتر به تمام مسائل وزنان به جزئيات وريزه کاري ها اهمّيت مي دهند وهمين مسئله موجب مي شود زنان موارد زيادي را به ياد آورند.همچنين محقّقان اعلام کردند که مردان در منطق،رياضيات ومهارت هايي که بيشتر به حلّ وفصل احتياج دارد بهتر از زنان اند؛در حالي که زنان در زمينه ي به ياد آوردن وپيدا کردن اطّلاعات از بخش هاي گوناگون مغز که در مهارت هاي زباني وبه ياد آوردن محلّ اشياء مهارت بيشتري دارند.

  (منبع:شبکه ی پیام نما قسمت"سرگرمی")

      

يکشنبه 17/4/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName