نصیحت
توسط : Malcolm_y

 

                              نصیحت

1. سعی کن خیلی هوشیار باشی ، شانس گاهی اوقات ، آرام در می زند.

 

2.کسی را که امیدوار است نا امید نکن ،زیرا ممکن است امید تنها دارایی او باشد.

 

3.از افراد ناشایست دوری کن .

 

4. وقت شناس باش

 

5.وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن.

 

6.تا وقتی شغل بهتری پیدا نکردی ، شغل فعلی را از دست مده .

 

7. از کسی کینه به دل نگیر

يکشنبه 17/4/1386 - 12:21
پسندیدم 0
UserName