دل من دیگه تو رو لایق عشق نمی دونه . .
توسط : عافی

پس بده عشقمو و و و . . . تا برم

من واسه جدائی حاضرم . . .

که من تنها تو بی دردی

چرا خون به دلم کردی

یه زندگی فدای تو شد

فدای لحظه های تو شد

بذار برم فراموشت کنم عزیزم

دل من دیگه تو رو لایق عشق نمی دونه

دل من خسته شده نمی کشه نمی تونه

تو یه خوابی تمومش کن بذار واشه چشمای من

از این راه پر از چاره دیگه بریده پای من . . .

يکشنبه 17/4/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName