بازگشت سفینه‌ها به زمین

 

سرعت حرکت ماهواره‌ها به دور زمین حدود 5/7 کیلومتر بر ثانیه و سرعت سفینه‌های فضایی در هنگام نزدیک شدن به زمین حدود 11 کیلومتر بر ثانیه است. اگر سفینه با چنین سرعتی به جو زمین برسد، می‌سوزد. از این رو لازم است سرعت فضاپیما کاهش یابد و بدون ضربه روی زمین قرار گیرد. برای کاستن از سرعت سفینه در هنگام بازگشت، می‌توان از نیروی مقاومت هوا (آئرودینامیک) استفاده کرد. البته این مقاومت در سرعت بسیار زیاد ، گرمای زیادی تولید می‌کند، در نتیجه مسأله‌ی مهم جلوگیری از سوختن جدا سفینه مطرح می‌شود. برای این کار فضاپیما را به جای آن که در امتداد شعاع زمین پایین آورند، روی مداری به دور زمین به گردش در می‌آورند و مدار را به تدریج کوچکتر می‌کنند تا سرانجام آن را در نقطه‌ی مناسبی فرود آورند.
يکشنبه 17/4/1386 - 9:56
پسندیدم 0
UserName