راکتهای خورشیدی

 

در این نوع راکتها ، انرژی لازم برای افزایش فشار و سرعت خروج گاز هیدروژن ، از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود. یک دستگاه آینه بازتاب کننده تابش خورشید را روی دستگاه مبدل گرما متمرکز می‌کند و دمای گاز را به شدت بالا می‌برد و سبب می‌شود که سرعت خروج گازهای منبسط شده به آن حدی برسد که بتواند نیروی لازم برای پیش بردن راکت را فراهم کند. محاسبات نشان می‌دهد که اگر بخواهیم راکتی را از زمین به بیرون پرتاب کنیم، به طوری که بتواند از میدان گرانش زمین خارج شود، باید به سرعت گریز ، یعنی 11200متر بر ثانیه برسد. چنین سرعتی در جو زمین سبب می‌شود که راکت بسیار گرم شود و بسوزد، از این رو این سرعت را در بالای جو را راکت می‌دهند تا بدون خطر سوختن از زمین دور شود.
يکشنبه 17/4/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName