توربین گازی

 

ساختمان توربین گازی مانند توربین بخار است. این توربینها یک قطعه‌ی اصلی متحرک (روتور) دارند. روتور همزمان دو کار را انجام می‌دهد. یک کمپرسور است و هوا را فشرده می‌کند و دیگر نیرویی به وجود می‌آورد که محوری مانند مولد برق را دوران در می‌آورد. قسمت متحرک ، یعنی روتور ، شامل محوری است که تعداد تیغه روی آن نصب شده است. روتور درون محفظه‌ی کاملا بسته‌ای می چرخد. درون این محفظه تعدادی پره‌ی ثابت قرار دارد. این تیغه‌ها درست بین تیغه‌های روتور جای دارند. هنگامی که روتور با سرعت زیاد می‌چرخد، هوا به داخل آن کشیده می‌شود و در حینی که از میان تیغه‌ها می‌گذرد، فشرده می‌شود (کمپرسور). در بعضی از توربینهای گازی ، فشار هوا به وسیله‌ی 12 زوج تیغه‌ی ثابت و متحرک ، تا 30 برابر افزایش می‌یابد.

هوای فشرده به درون اتاق احتراق رانده می‌شود و در آن جا همراه گازوئیل می‌سوزد و گرمای بسیار زیادی تولید می‌کند و فشار گاز را بسیار بالا می‌برد. این گازهای داغ و پر فشار از میان تیغه‌های ثابت و متحرک می‌گذرد و با تغییر جهت حرکت ، بر تیغه‌های متحرک نیروی بسیار زیادی وارد می کند. این نیرو محور متحرک را با سرعت زیاد به دوران وا می دارد و سبب می شود که هوا به درون موتور کشیده و فشرده شود. علاوه بر آن ، سرعت خروج گازهای سوخته از توربین بسیار زیاد است و سبب پیدایش نیروی واکنشی می‌شود که توربین را به جلو می‌راند. از این نیرو برای حرکت هواپیماها و کشتی‌ها استفاده می‌کنند.
يکشنبه 17/4/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName