ماشین هرون

ماشین هرون

اختراع و ساختن نخستین ماشین گرمایی را به هرون ریاضی - فیزیکدان یونانی قرن اول یا دوم پیش از میلاد نسبت می‌دهند. او با طرح ساده‌ی خود نشان داد که می‌توان از انرژی گرمایی برای حرکت اجسام استفاده کرد. موتور هرون از یک کره‌ی فلزی تو خالی تشکیل شده بود که در امتداد یک قطرش ، به دو لوله مربوط و متکی بود. کره فلزی می‌توانست به آسانی حول قطری که از دو نقطه‌ی اتکا می‌گذشت، دوران کند. لوله‌ها به دیگ بخار مربوط بودند و بخاری که در اثر گرما تولید می‌شد، به کره فلزی راه می‌یافت. دو لوله‌ی کوتاه به دو سوراخ در طرفین قطر عمود بر محور کره متصل بودند و بخار می‌توانست از آنها خارج شود و با نیروی عکس العمل خود کره‌ی فلزی را به دوران در آورد. از آن زمان انسان به نیروی بخار پی برد.
يکشنبه 17/4/1386 - 9:52
پسندیدم 0
UserName