تعجیل فرج
توسط : shokry1344

به نام خدا

امام زمان (عج )فرمودند:

برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید که گشایش کار شما در آن است.

يکشنبه 17/4/1386 - 9:42
پسندیدم 0
UserName