یادت نرود!موقع خوردن غذا چراغ روشن کن
توسط : بر ز خ
 

مولا علی (ع) : چرا مردم موقع غذا خوردن در شب چراغ روشن می کنند تا به چشم خود ببیند چه طعامی می خورند، ولی در تغذیه روحی و روانی خود همت ندارند؟ که چراغ عقل را با شعله علم روشن کنند تا از غذای آلودۀ روحی مصون بمانند.

يکشنبه 17/4/1386 - 8:39
پسندیدم 0
UserName