پروتکل شماره 8 رهبران يهود براي تسخير جهان
توسط : حامد...
 

 

پروتکل شماره 8 رهبران يهود براي تسخير جهان 

 

 

-        ما بايد تمام جنگ ‏ابزارهايى كه مخالفانمان ممكن است عليه‏مان بكار گيرند، در اختيار داشته باشيم. ضمناً بايد پيچيده ‏ترين واژه‏ هاى حقوقى را از ميان كتب قانونگذارى بيرون بكشيم تا به هنگام داورى و قضا از آنها استفاده كنيم. البته اين واژه‏ها ممكن است ناموجه و غيرعادلانه جلوه كنند ولى براى آنكه چنين وضعى پيش نيايد، بايد از قبل چاره‏جويى كنيم بدين‏معنى، واژه‏هاى پيچيده را در قالب عباراتى زيبا بيان كنيم تا اصولى اخلاقى، عالى، متعالى و معقول جلوه كنند.

-        كادر رهبرى جامعه ما بايد خود رابا تمام مظاهر تمدن كه به موقع بكار آيند، مجهز كند. كادر رهبرى بايد عواملى چون روزنامه ‏نگاران، وكلاى مدافع ورزيده، سياستمداران كار كشته، مديران برجسته و خلاصه افرادى كه در مدارس ويژه از تعليم و تربيتى عالى برخوردار بوده ‏اند، در اختيار داشته باشد. چنين افرادى با ساخت اجتماعى جوامع ) جامعه شناسى)، انسان شناسى، و همه زبانهايى كه با الفباى سياست ساخته شده‏اند، بايد آشنا باشند. وانگهى اين افراد بايد با تمام مسايل حساس جامعه ‏اى كه در آن نقشهايى بازى مى‏كنند، آشنا گردند. منظور از مسايل حساس، تمايلات، علايق، نارسايى‏ها و نقاط ضعف مردم غيريهودى و نيز شرايط محيط زندگى آنها است. نيازى به گفتن نيست كه معاونان و مشاوران كادر رهبرى از ميان غيريهوديان انتخاب نخواهند شد. غيريهوديان كه عادت دارند رييس و مدير بشوند، خود را در مسايل مربوط به مديريت به زحمت نمى‏اندازند و هدف را از وسيله تميز نمى‏دهند و معمولا\" نامه ‏ها را بدون آنكه بخوانند امضاء مى‏كنند و پست و مقام رياست و مديريت را يا به منظور گرفتن دستمزد احراز مى‏كنند و يا به خاطر ارضاء جاه ‏طلبى‏هايشان.

-        - دولت ما تمام اقتصاددانان جهان را به خدمت خود درمى‏آورد. به علاوه آموزش ‏اصول و مبانى اقتصاد به يهوديان نشانگر اهميتى است كه ما براى علم اقتصاد قائليم. دولت ما از مشورت بانكداران، صاحبان صنايع سرمايه ‏داران و ميليونرها برخوردار خواهد بود و همه چيز به زبان ارقام و اعداد بيان خواهد شد.

-
تا زمانى كه نتوانيم مشاغل دولتى را به برادران يهودى‏مان بسپاريم، ناگزيريم افرادى را از ميان غيريهودى براى تصدى مشاغل دولتى انتخاب كنيم. البته اين افراد را زيرنظر مى‏گيريم و آنها را كاملا\" از مردم جدا نگه مى‏داريم چنانچه اين افراد از اجراى دستورات ما سرپيچى كنند، به مجازاتهاى سنگين و احتمالا\" اعدام محكوم خواهند شد. غرض از اعمال چنين سختگيرى‏هايى آن است كه اين افراد تا آخرين قطره خونشان ازمنافع ما دفاع كنند.

 

يکشنبه 17/4/1386 - 7:16
پسندیدم 0
UserName