غيبت كردنِ مسلمان
توسط : حامد...
 

غيبت كردنِ مسلمان به منزله ي كفر و شنيدن آن ، و راضي بودن به غيبت ، به منزله ي شرك است.

يکشنبه 17/4/1386 - 7:1
پسندیدم 0
UserName