تقصيرها را فراموش كنيد.
توسط : حامد...
 

 

تقصيرها را فراموش كنيد. تصوير موفقيت را در ذهن خويش وسعت بخشيد و آن را با تجربه هاي جديد تكميل كنيد.

يکشنبه 17/4/1386 - 6:59
پسندیدم 0
UserName