نیایش
توسط : alikadio

پروردگارا

به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم.

دلیری ده تا تغییردهم آنچه را که میتوانم تغییر دهم.

مرا فهم ده تا متوقع نباشم که دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند.

يکشنبه 17/4/1386 - 0:21
پسندیدم 0
UserName