ایستادگی
توسط : حسرت

مهم نیست که باد چطور زوزه بکشه مهم اینه که کوه در برابرش تعظیم نمی کنه

يکشنبه 17/4/1386 - 0:4
پسندیدم 0
UserName