سه چیز مال تو
توسط : حسرت

اگه تو دنیا هیچی هیچی نداشته باشی مطمئن باش سه چیز همیشه مال توست:خدای مهربن.فکرای قشنگ .قلب کوچک من

شنبه 16/4/1386 - 23:57
پسندیدم 0
UserName