سهم از ستاره
توسط : حسرت

اگه سهم من از این همه ستاره فقط سو سوی غریبی است غمی نیست. همین انتظار رسیدن شب برایم کافی است

شنبه 16/4/1386 - 23:46
پسندیدم 0
UserName