فقیر
توسط : حسرت

کسی که لذتش در زندگی وابسته به اجازه دیگران باشد فقیر است

شنبه 16/4/1386 - 22:35
پسندیدم 0
UserName