قوانین عاشق شدن
توسط : حسرت

برای عشق تمنا کن ولی خار نشو.برای عشق قبول کن ولی غرورتت را از دست نده. برای عشق گریه کن ولی به کسی نگو.برای عشق مثل شمع بسوزولی نگذار پروانه ببینه.برای عشق پیمان ببندولی پیمان نشکن.برای عشق جون خودتو بده ولی جون کسی رو نگیر.برای عشق وصال کن ولی فرارنکن.برای عشق زندگی کن ولی عاشقونه زندگی کن.برای عشق بمیرولی کسی رو نکش.برای عشق خودت باش ولی خوب باش

شنبه 16/4/1386 - 21:58
پسندیدم 0
UserName