مردان و زنان یکسان حرف میزنند !!!
توسط : Saratan X
  جام جم آنلاين: این حرف کلیشه ای را فراموش کنید که زنان بیش ازمردان حرف می زنند. به گزارش livescience نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است هردو گروه زنان و مردان بطور متوسط حدود 16000 کلمه در روز بیان می کنند.
بیش از یک دهه محققان با تکیه بر گزارش ارائه شده توسط یک روانپزشک در کتاب " مغز زنان " مبنی بر اینکه زنان در روز از بیست هزار کلمه و مردان فقط از هفت هزار کلمه استفاده می کنند ، ادعا می کردند زنان بیش از مردان حرف می زنند.
شاید دراذهان مردم این باور عمومیت داشته باشد که مردها کم حرف ترند اما هیچ مطالعه وسیع و سیستماتیکی از مکالمات گروههای مختلف مردم به مدت طولانی ارائه نشده است که این باور را ثابت کند.
محققان آمریکایی با ثبت ماکالمات غیر رسمی 400 دانشجوی دانشگاه های آمریکا و مکزیک طی سالهای 1984 و 2004 و ارزیابی این مکالمات دریافتند که زنان بطور متوسط در روز 16215 کلمه و مردان 15669 کلمه بیان کرده بودند.
به گفته محققان تفاوت بین این ارقام از نظر آماری ارزشمند نیست و لذا آنها رقم مشترک 16000 کلمه در روز را برای هر دو گروه زنان و مردان بکار بردند.
البته تفاوت های فردی قابل ملاحظه ای دراین میان وجود دارد. برای مثال تعداد کلمات گفته شده توسط یک مرد پرحرف حدود 47000 کلمه در روز بوده است (تقریبا هر ثانیه یک کلمه) در مقایسه با کم حرف ترین مرد که فقط 500 کلمه در روز برای او ثبت شده است.
به گفته سرپرست این تحقیق بر اساس این نتایج می توان گفت این ادعا که زنان پرحرف تر از مردان هستند با واقعیت فاصله دارد اما اینکه چرا دهه هاست این باور دور از واقعیت در اذهان مردم جای گرفته ، نیازمند مطالعات بیشتر است.
یک نظر این است که چون مردان دوست ندارند به حرف های زنان گوش بدهند ، صحبت کردن آنها را بیش از آنچه هست می بینند. دست اندر کاران این تحقیق می گویند یکی از محدودیت های مطالعه آنها این است که بر گروه دانشجویان کالج متمرکز بوده و شاید روند مکالمه در میان کل جمعیت را به طور دقیق و کامل نشان ندهد و اخذ نتایج دقیق تر مستلزم مطالعات جامع تر است.

توسط:Saratan X
شنبه 16/4/1386 - 21:46
پسندیدم 0
UserName