جالبه بخونیدش........

افلاطون میگه که همه ی یونانیان دروغ گو هستند

پس چون افلاطون یونانی است او هم دروغ گوست

پس او دروغ می گوید که همه ی یونانیان دروغ گو هستند

پس همه ی یونانیان راست گو هستند

و چون افلاطون یونانی است پس راست گو ست

پس او راست می گوید که همه ی یونانیان دروغ گو هستند

چی شد........................

...................................................

شنبه 16/4/1386 - 15:53
پسندیدم 0
UserName