کاربرد عکس‌های هوایی

کاربرد عکس‌های هوایی

  • در شرایط موجود ، عکسهای هوایی در اکثر رشته‌های علمی برای پیشبرد عملیات شناسایی و اندازه گیری بکاربرده می‌شود و در نتیجه ، پاسخگوی بسیاری از مجهولات بوده و به خصوص ، در مسائل نظامی ، گروههای درگیر در جنگ می‌توانند وسیله بسیار مطمئنی از نظر شناسایی و برآورده‌های لازم باشند.

  • نقشه برداری زمین شناسی از یک منطقه بزرگ
  • بررسی و پیدا کردن معادن در روی زمین
  • شناسایی پوشش گیاهی به منظور بدست آوردن اطلاعات از نوع طبقه‌ها و چگونگی قرار گرفتن طبقات در زیر آنها
شنبه 16/4/1386 - 15:32
پسندیدم 0
UserName