خوشبخت ترین
توسط : AB2007

امام علی (ع)می فرمایند:

"خوشبخت ترین مردم کسی است که لذّت گذرا را به خاطره لذّت ماندگار ترک کند .خوشبخت ترین از میان مردم دنیا کسی است که از آنچه می داند برایش زیان آور است دوری کندوبد بخت ترین مردم کسی است که از هوای نفس خود پیروی کند."

شنبه 16/4/1386 - 15:3
پسندیدم 0
UserName