ازدواج موفق ( مقدمه )
توسط : rahmanbd
 

بسم الله الرحمن الرحيم

اينجانب عبدالرحمن بابايي براي اولين بار ، مطالبي را تحت عنوان ازدواج موفق در اختيار  شما عزيزان مي گذارم . 

مقدمه

زن و شوهر جواني كه در آغاز زندگي اند و هنوز بسياري از فراز و نشيبهاي آن را پشت سر نگذاشته اند ، بايد اصولي خاص را رعايت كنند تا دچار لغزش و اشتباه در زندگي مشترك نگردند .

زندگي تلخ و ناكام ، كه گاهي منجر به مشاجره و احياناً جدايي مي شود ، وقتي ريشه يابي شود ، آشكار مي گردد كه هر دو طرف يا يكي از آن دو به پاره اي از اصولي كه در مطالب حاضر از آن سخن خواهيم گفت ، عمل نكرده اند و سرانجام به جايي ختم شده است كه نبايد ، براي اينكه زندگي شيرين و عاشقانه به زندگي اي تلخ و ناگوار تبديل نشود ، بايد از همان روزهاي سخت به مقررات زندگي آشنا شد و به آنها پاي بند بود ؛ به عبارت ديگر ، ازدواج ، قبول يك مسئوليت است . اگر كسي به مقررات اين زندگي و اهميت آن مسئوليت آگاه نباشد ، شايسته ازدواج نيست .

در اين مطالب ، يك سلسله مسائل اصولي را كه در تداوم زندگي مشترك و موفقيت آ ن نقشي حياتي دارند ، به صورت بسيار خلاصه و ساده بيان مي كنيم و مطالعه آن را در آغاز زندگي به همه زوجهاي جوان يا جوانهاي در حال ازدواج ، كه خواهان ازدواج موفق هستند ، توصيه مي كنيم .

اين مطالب در چند فصل خلاصه مي شود :

فصل اول : اصل ازدواج و ويژگي هاي ازدواج موفق

فصل دوم : وظايف كلي زن و شوهر

فصل سوم : وظايف شوهر يا حقوق زن

فصل چهارم : وظايف زن يا حقوق شوهر

فصل پنجم : آداب عقد و عروسي

فصل ششم : فرزندان

مطالعه فصلهاي مختلف اين مطالب ، زوجهاي جوان را به داشتن ازدواج موفق راهنمايي مي نمايد .

انتظار مي رود همه كساني كه به نشر فرهنگ اسلام و اصلاح جامعه علاقه مند مي باشند ، اين مطالب را به زوجهاي جوان كه خواهان ازدواج موفق هستند ،‌ معرفي كنند .

و كساني كه توان دارند اين مطالب را يادداشت كنند و به زوجهاي جوان اهداء كنند و دفاتر ثبت ازدواج اگر اين مطالب را به همراه دفترچه عقد ازدواج تحويل زوجين بدهند خدمت بزرگي كرده اند . از اين كار خير خود را محروم نفرماييد .

ربنا تقبل منا بقبول حسن

عبدالرحمن بابايي 

شنبه 16/4/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName