زهرا يعني...
توسط : kaniz emam zaman

در يکي از روزها ، صبحگاهان امام علي (ع ) فرمود : فاطمه جان آيا غذايي داري تا از گرسنگي بيرون آيم ؟ پاسخ دادند : نه ، به خدايي که پدرم را به نبوت و شما را
به امامت برگزيد سوگند ، دو روز است که در منزل غذاي کافي نداريم و در اين
مدت شما را بر خود و فرزندانم در طعام ترجيح دادم .
امام (ع ) با تأسف فرمودند : فاطمه جان چرا به من اطلاع ندادي تا به دنبال تهيه
غذا بروم ؟ حضرت زهرا (ع ) فرمودند : اي اباالحسن ، من از پروردگار خود حيا مي کنم که چيزي  را که تو بر آن توان و قدرت نداري ، درخواست نمايم .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 59 )

شنبه 16/4/1386 - 13:53
پسندیدم 0
UserName