دریاب...
توسط : AB2007

                                         

  گذشته زمان نیست،گذشته خاطره است

  آینده زمان نیست ،آینده امیدواری است

  زمانی که در آن هستیم ،زمان است

           پس افسوسی برای گذشته ودلهرهای برای آینده معنا ندارد.

                      امام علی(ع)نیز می فرمایند:

گذشته رفته است، آینده هنوز نیامده

                        امروز را دریاب که در حال گذر است.

شنبه 16/4/1386 - 12:43
پسندیدم 0
UserName