سخن گفتن...
توسط : AB2007

 

   اگر انسان می دانست گفتار نیز جزو اعمالش است جز به ضرورت هرگز سخن نمی گفت.

                                           " امام علی (ع) "

شنبه 16/4/1386 - 12:26
پسندیدم 0
UserName