همدم . . .
توسط : عافی

گل عشق تو هستم شبنمم باش ، دلم دنياي زخمه مرحمم باش

زدر بي كسي قـلـبم شـكـسـتـه ، به شهر بي كسي ها همدمم باش

شنبه 16/4/1386 - 12:7
پسندیدم 0
UserName