گریه...
توسط : AB2007

 

        شاید کسی را که با او خندیده اید فراموش کنید 

   امّا هرگز کسی را که با او گریسته اید از یاد نخواهید برد

    این یه جمله را به یاد داشته باشید.... چون من تجربه کردمش

شنبه 16/4/1386 - 11:59
پسندیدم 0
UserName