نه دوست ، نه دشمن
توسط : AB2007

       یادت باشه ...

انسان ها نه دوست تو اند نه دشمن تو

   بلکه معلّم تو اند ...

                          از اونها درس زندگی بیاموز .

شنبه 16/4/1386 - 11:29
پسندیدم 0
UserName